Resterende til indtastning 9
Sådan opretter man italienske numre bingoark?

Indtast tal efter eget valg for at oprette bingoark for italienske ordnumre, der gør det sjovt at lære italienske ordnumre. Dette er et godt arbejdsark til at teste elevernes viden om italienske ordtal. Bingo med italienske ordtal hjælper med at fremme lytte- og genkendelsesfærdigheder og giver mulighed for at lære og øve sig i italienske tal. 

Italienske ordtal kan være svære at forstå, da de er struktureret anderledes. Strukturen for tallene 11-16 følger de samme regler som de engelske ordtal, så 14 er fire "quattro" + teen "dici" = "quattordici". For tallene 17 - 19 er ordene vendt om, så sytten bliver til ti "dici" + syv "sette" = "diciassette". Mens ti og enheden i engelske ordtal er adskilte ord (f.eks. toogtredive), er ordene på italiensk sammensatte ord (f.eks. trentadue). Det er muligt at forsøge at oversætte italienske tal direkte, men der er mange andre regler, der skal følges. "trentadue" er f.eks. "trente" + "due", men "e" erstattes med et "a". For tal over hundrede fungerer enhedssuffikset på samme måde som på engelsk, men som et sammensat ord, f.eks. er "trecento" tre hundrede. Disse bingoarbejdsark gør det ikke kun let at huske italienske ordtal, de gør det også sjovt!

Denne regnearksgenerator giver dig mulighed for at vælge de tal, der bruges til at oprette dine bingoark. Hvert tal kan være op til 8 cifre og derefter indtastes efterfulgt af et mellemrum eller et komma. Det betyder, at du kan starte enkelt med tal mellem 1 og 100, men for at gøre tingene mere udfordrende kan du gå videre til tal på op til 10.000 eller endda 1 million! 

Først skal du indtaste dine tal. Du kan vælge mellem tre gitterstørrelser, så du kan vælge, om der er 9 (3x3), 16 (4x4) eller 25 (5x5) tal i bingoarket, afhængigt af læringsniveauet og den tid, du vil bruge på at spille bingo! Dine indtastede tal vises derefter som italienske ordnumre i bingoarkene. Hvis du vælger muligheden for at "randomisere talplacering på forskellige ark", vises de samme tal på hvert ark, men på forskellige steder.

Der er også en mulighed for at udskrive et svarark. Svararket har ciffernumrene med de italienske numre i parentes. Dette er en god måde at teste kendskabet til italienske tal på og er klar til at udskrive.

Talbingo kan spilles med venner eller familie, i klassen eller som en gruppeaktivitet, så hvorfor ikke prøve det i dag og se, hvor sjovt det kan være!
Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.