Resterende til indtastning 9
Sådan opretter man italienske numre bingoark?

Opret bingoark til italienske ordnumre med tal, du indtaster. Dette er et godt arbejdsark til at teste elevernes viden om italienske tal.

Indtast først dine tal. Hvert tal kan indeholde op til 8 tal og skal indtastes efterfulgt af et mellemrum eller komma. Du kan vælge gitterstørrelsen, så du kan vælge, om du vil have 9, 16 eller 25 tal i bingoarket. Dine indtastede tal vises derefter som italienske skrevne numre i bingoarkene. Hvis du vælger muligheden for "tilfældig nummerplacering på forskellige ark", vises de samme tal på hvert ark, men forskellige steder.

Du kan vælge, om du vil udskrive et svarark og antallet af bingoark uden svar at producere. Svararket har cifretal med italienske skrevne numre i parentes.
Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.