Sådan opretter man arbejdsark med tomme felter til italiensk studerende

Hvis du ønsker at teste en italiensk lærendes viden om målordforråd og sætningsstruktur, vil denne regnearksgenerator oprette regneark med tomme felter, som eleverne kan udfylde. Den giver dig mulighed for at oprette regneark baseret på tekster, som eleven allerede kender, eller som er særligt udfordrende for eleven. Det kan bruges med italiensklærere på alle niveauer. På denne måde kan du fokusere på de ord og sætninger, som eleven finder sværest, og få ekstra øvelse med dem.

For at oprette arbejdsark skal du skrive din sætning og derefter blot klikke på et ord i teksten, som du ønsker at oprette et arbejdsark for. Ordet vises derefter i parentes med et felt, hvor eleverne kan udfylde deres eget svar. Dette arbejdsark er meget alsidigt, da det kan bruges til mange forskellige situationer som italiensk grammatik, ordforråd samt til at teste forståelsen.

Eksempler på tomrum

Et simpelt eksempel kunne være Mi piace _______ musica a casa (ascoltare). Her kan du f.eks. bestemme, om eleven skal svare i infinitiv (at lytte) eller i participium present (at lytte).

Et andet eksempel kunne være: Mi piace fare sport som bliver til Mi piace giocare a ____ (sport). Den studerende vil derefter blive bedt om at angive en sport, så et korrekt svar kunne være Mi piace giocare a netball (sport).

Et mere avanceret eksempel kunne være: Mi piace ascoltare la musica , som bliver til Mi piace ascoltare ________ (musica). Eleven kan derefter udfylde en type musik, så det bliver Mi piace ascoltare la musica classica (musica).

Et eksempel på at bruge dette til grammatik ville være med pronominer. 
Mi piace parlare con lui som bliver til Mi piace parlare con ________ (lui), hvor eleverne skal erstatte pronomenet med et andet pronomen. Det er en meget alsidig ressource, da den er meget åben og ikke har faste svar. 

For tilpasning kan du vælge den italienske skrifttype og tekstens størrelse samt titlen på arbejdsarket. Det italienske lærings regneark, du opretter, vil være klar til at blive udskrevet.
Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.