Jak vytvořit pracovní listy s prázdnými místy pro italské studenty?

Pokud si chcete ověřit znalost cílové slovní zásoby a struktury věty, tento generátor pracovních listů vytvoří pracovní listy s prázdnými místy k vyplnění. Umožňuje vytvořit pracovní listy na základě textů, které žák již zná, nebo které jsou pro něj obzvláště náročné. Lze jej použít u studentů italštiny všech úrovní. Můžete se tak zaměřit na slovíčka a fráze, které jsou pro žáka nejobtížnější, a získat s nimi dodatečné procvičování.

Pro vytvoření pracovních listů napište větu a poté jednoduše klikněte na slovo v textu, pro které chcete vytvořit pracovní list. Slovo se pak zobrazí v závorce a žáci do něj mohou doplnit vlastní odpověď. Tento pracovní list je velmi všestranný, protože jej lze použít v mnoha různých situacích, jako je italská gramatika, slovní zásoba i testování porozumění. 

Příklady s prázdným místem

Jednoduchým příkladem může být Mi piace _______ musica a casa (ascoltare). Zde se můžete například rozhodnout, zda student musí odpovědět v infinitivu (poslouchat) nebo v příčestí přítomném (poslouchat).

Dalším příkladem může být: Mi piace fare sport který se stane Mi piace giocare a ____ (sport). Student by pak byl vyzván, aby uvedl sport, takže správná odpověď by mohla být Mi piace giocare a netball (sport).

Pokročilejší příklad by mohl být následující: Mi piace ascoltare la musica což znamená Mi piace ascoltare ________ (musica). Student pak může doplnit druh hudby, takže se z toho stane Mi piace ascoltare la musica classica (musica).

Příkladem využití tohoto postupu v gramatice může být použití zájmen. 
Mi piace parlare con lui což se změní na Mi piace parlare con ________ (lui), kde studenti musí nahradit zájmeno jiným zájmenem. Jedná se'o velmi univerzální pomůcku, protože je velmi otevřená a nemá pevně dané odpovědi. 

Pro přizpůsobení můžete zvolit italské písmo a velikost textu a také název pracovního listu. Vámi vytvořený pracovní list pro výuku italštiny bude připraven k vytištění.
Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.