Hur skapar man arbetsblad med tomma ytor för italienska elever?

Om du vill testa en italiensk inlärares kunskaper om målordförråd och meningsstruktur skapar den här arbetsbladsgeneratorn arbetsblad med tomma utrymmen som eleverna kan fylla i.Du kan skapa arbetsblad baserade på texter som inläraren redan känner till eller som är särskilt utmanande för eleven. Det kan användas med italienska elever på alla nivåer. På så sätt kan du fokusera på de ord och fraser som eleven tycker är svårast, och få extra övning med dem.

För att skapa arbetsblad skriver du din mening och klickar sedan helt enkelt på ett ord i texten som du vill skapa ett arbetsblad för. Ordet kommer då att visas inom parentes, med ett utrymme där eleverna kan fylla i sitt eget svar. Det här arbetsbladet är mycket mångsidigt eftersom det kan användas i många olika situationer, t.ex. för italiensk grammatik, ordförråd och för att testa förståelsen. 

Exempel på tomrum

Ett enkelt exempel kan vara Mi piace _______ musica a casa (ascoltare). Här kan du till exempel bestämma om eleven ska svara i infinitiv (lyssna) eller i presensparticip (lyssna).

Ett annat exempel kan vara: Mi piace fare sport som blir Mi piace giocare a ____ (sport). Eleven skulle då uppmanas att ange en sport, så ett korrekt svar skulle kunna vara Mi piace giocare a netball (sport).

 

Ett mer avancerat exempel skulle kunna vara: Mi piace ascoltare la musica som blir Mi piace ascoltare ________ (musica). Eleven kan sedan fylla i en typ av musik så att det blir Mi piace ascoltare la musica classica (musica).

Ett exempel på att använda detta för grammatik skulle vara med pronomen. 
Mi piace parlare con lui som blir Mi piace parlare con ________ (lui) där eleverna måste ersätta pronomenet med ett annat pronomen. Det är en mycket mångsidig resurs eftersom den är mycket öppen och inte har några fasta svar. 

För anpassning kan du välja det italienska typsnittet och storleken på texten samt titeln på arbetsbladet. Arbetsbladet för italiensk inlärning som du skapar kommer att vara färdigt att skriva ut.
Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.