Hur skapar man arbetsblad för italienska språket med förvirrade meningar?

Detta är en utmärkt resurs för att testa italienska elevers kunskaper om italiensk meningsstruktur. Italienska följer samma SVO-struktur (subjekt, verb, objekt) som engelska. Så till exempel "Jag dricker kaffe" kan översättas direkt till "Io bevo caffé". Men eftersom verb böjs beroende på subjektet kan pronomenet utelämnas så att "Bevo caffé" också skulle vara korrekt. Ordförrådet är viktigt, men det är också viktigt att veta vilka ord som hör till var i en mening.

För att börja kan du antingen kopiera och klistra in din text i rutan eller skriva in den så ändrar den här arbetsbladsgeneratorn ordningen på orden i din mening/meningar.

När det gäller anpassningar kan du ange en titel och välja om du vill att alla ord ska visas med små bokstäver eller med satsbokstäver för nya meningar. Du kan också välja typsnitt och storlek på texten. Det finns också ett alternativ för att ta bort ursprungliga kommatecken och citationstecken för att öka svårighetsgraden på övningarna.

Det italienska arbetsbladet med ihopblandade meningar som du skapar kommer att vara klart för dig att skriva ut. När du skriver ut kan du välja hur många arbetsblad du vill ha utan svar och hur många med svar. Arbetsbladen med svar kommer att visa meningarna i rätt ordning (som du skrev in dem).

När du har skrivit ut ditt arbetsblad för italienska förvirrade meningar kan dina elever börja öva direkt! Du kan till och med låta eleverna markera sitt eget arbete - med dessa arbetsblad kan eleverna kontrollera sina svar med hjälp av svarsbladet.
Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.