Как да създадем работни листове по италиански език с разбъркан ред на изреченията?

Това е чудесен ресурс за проверка на знанията на изучаващите италиански език за структурата на изречението. Италианският език следва същата SVO (субект, глагол, обект) структура като английския. Така например "Пия кафе" може да се преведе директно като "Io bevo caffé". Тъй като обаче глаголите се спрягат в зависимост от субекта, местоимението може да отпадне, така че "Bevo caffé" също би било правилно. Речникът е важен, но също така е важно да знаете кои думи къде се поставят в изречението.

За да започнете, копирайте и поставете текста си в полето или го въведете и този генератор на работни листове ще промени реда на думите в изречението(ята).

По отношение на персонализацията можете да въведете заглавие и да изберете дали искате всички думи да се появяват с малки букви или в изречението за новите изречения. Можете също така да изберете шрифта и размера на текста. Има и опция за премахване на оригиналните запетаи и кавички, за да се повиши нивото на трудност на упражненията.

Създаденият от вас работен лист с разбъркани изречения на италиански език ще бъде готов за разпечатване. При отпечатването можете да изберете колко работни листа искате да имате без отговори и колко с отговори. Работните листове с отговори ще показват изреченията в правилния ред (както сте ги въвели).

След като разпечатате работния лист с разбъркани изречения на италиански език, учениците ви могат да започнат да се упражняват веднага! Можете дори да накарате учениците да отбелязват собствената си работа - с тези работни листове учениците могат да проверяват отговорите си, като използват листа с отговори.
Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.