Как да създадете работни листове за италиански думи?

Това е чудесен ресурс за проверка на лексиката и правописа на изучаващите италиански език. Въведете думите, разделени с интервал или запетая. Всяка отделна дума ще бъде зашифрована, но списъкът ви ще се запази в същия ред. Можете да изберете италианския шрифт и неговия размер за вашия работен лист.

Създаденият от вас работен лист за изучаване на италиански език ще бъде готов за разпечатване. При отпечатването можете да изберете колко работни листа искате да имате без отговори и колко с отговори. Работните листове с отговори ще показват правилното изписване на всяка дума (както сте ги въвели) в същия номериран списък като работните листове без отговори.

След като разпечатате работния лист с италиански думи, учениците ви могат да започнат да се упражняват веднага! Можете дори да накарате учениците да отбелязват собствената си работа - с тези работни листове учениците могат да проверяват отговорите си с помощта на листа с отговори.

Ако имате няколко ученици, можете да ги използвате, за да превърнете ученето в игра, като предизвикате учениците да видят кой може да разгадае най-много думи за определено време.
Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.