Hur skapar man arbetsblad för italienska ord?

Det här är en utmärkt resurs för att testa italienska elevers ordförråd och stavning. Skriv in ord separerade med ett mellanslag eller ett kommatecken. Varje enskilt ord kommer att förvrängas, men din lista kommer att behållas i samma ordning. Du kan välja det italienska teckensnittet och dess storlek för ditt arbetsblad.

Arbetsbladet för inlärning av italienska som du skapar kommer att vara klart för dig att skriva ut. När du skriver ut kan du välja hur många arbetsblad du vill ha utan svar och hur många med svar. Arbetsbladen med svar kommer att visa den korrekta stavningen av varje ord (så som du skrev in dem) i samma numrerade lista som arbetsbladen utan svar.

När du har skrivit ut ditt arbetsblad för italienska ord som är förvirrade kan dina elever börja öva direkt! Du kan till och med låta eleverna markera sitt eget arbete - med dessa arbetsblad kan eleverna kontrollera sina svar med hjälp av svarsbladet.

Om du har flera elever kan du använda det för att göra en lek av studierna genom att utmana eleverna att se vem som kan lösa upp flest ord på en bestämd tid.
Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.