Hur skapar man arbetsblad för att fylla i luckorna på italienska?

Du kan använda den här resursen är utformad för att skapa utskrivbara italienska arbetsblad för att eleverna ska kunna skriva rätt svar.Du kan ta bort ord från en text så att eleverna kan skriva sitt svar i luckan.Dessa arbetsblad kan användas för att bedöma ordförråd och meningsstruktur. Det som är riktigt bra med dessa arbetsblad är att de kan anpassas så att de kan användas på olika nivåer av elever.

Inför din text och klicka sedan på de ord som du vill att eleverna ska fylla i. De italienska ord du väljer kommer att visas i slutet. För att göra det hela lite svårare kan du välja om du vill att svaren ska vara förvrängda så att eleverna både måste lösa upp svaren och sedan hitta rätt plats för att fylla i luckan.

Du kan välja det italienska typsnittet och storleken på texten samt titeln på arbetsbladet. Arbetsbladet för italienska inlärning som du skapar kommer att vara färdigt att skriva ut. När du skriver ut kan du välja hur många arbetsblad du vill ha utan svar och hur många med svar. På arbetsbladen med svar visas luckan fylld med det rätta ordet och det är understruket.

Exempel på att fylla i luckan:

Ho un gatto 

Vi blir

____ un gatto (Ho)

Om du vill välja mer än ett svar:

Ho un gatto. Si chiama Percy.

 

Varje blir

____ un gatto. Si ______ Percy. (ho, chiama)

Om du vill göra det ännu mer avancerat, till exempel:

Sono un proprietario di gatti. Hanno una pelliccia marrone. Il mio gatto preferito è Percy.

vilket blir

_____ un proprietario di gatti. _____ una pelliccia marrone. Il mio gatto preferito ___ Percy. (Sono, hanno, è)

När du har skrivit ut ditt arbetsblad för italienska Fyll i luckan kan dina elever börja öva direkt! Du kan till och med få eleverna att markera sitt eget arbete – med dessa arbetsblad kan eleverna kontrollera sina svar med hjälp av svarsbladet.

 
Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.