Hur sätter man italiensk text i alfabetisk ordning?

Den här resursen är utmärkt för att organisera alla typer av texter. Den kan hjälpa elever och lärare att enkelt söka upp målord i en text. Den här appen kan också vara till hjälp om du vill slå upp italienska ord eller hitta ett ord i en text som en elev inte känner till. Skriv bara in din italienska text och lägg den sedan i alfabetisk ordning.

Italiensk text har accenter så den här appen sorterar bokstäver med accenter på samma sätt som bokstäver utan accenter (så é kommer att visas på samma plats som e). Du kan välja om du vill ha resultaten i alfabetisk (ABC) eller omvänd alfabetisk (ZYX) ordning. Du kan också välja om du vill sortera inläggen horisontellt eller vertikalt. Vertikal sortering kommer att alfabetisera det första ordet på varje rad och horisontell sortering kommer att placera orden på en rad i alfabetisk ordning. Utmatningen kommer att visa den sorterade texten med varje ord på en separat rad.

Det är bara att skriva in det i textrutan så sorteras din text automatiskt! Prova det nu!
Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.