Ako zoradiť taliansky text podľa abecedy?

Tento zdroj je skvelý na organizáciu akéhokoľvek písomného diela. Môže pomôcť študentom alebo učiteľom ľahko vyhľadať cieľovú slovnú zásobu v texte. Táto aplikácia pomôže aj vtedy, ak chcete vyhľadať talianske slová alebo nájsť slovo v texte, ktorý študent nepozná. Stačí zadať taliansky text a potom ho zoradiť podľa abecedy.

Taliansky text má prízvuky, takže táto aplikácia zoradí písmená s prízvukom rovnako ako písmená bez prízvuku (takže é sa zobrazí na rovnakom mieste ako e). Môžete si vybrať, či chcete výsledky v abecednom (ABC) alebo obrátenom abecednom (ZYX) poradí. Môžete si tiež vybrať, či sa majú položky zoradiť horizontálne alebo vertikálne. Pri vertikálnom triedení sa abecedne zoradí prvé slovo na každom riadku a pri horizontálnom triedení sa slová na riadku zoradia abecedne. Na výstupe sa zobrazí zoradený text s každým slovom na samostatnom riadku.

Stačí ho zadať do textového poľa a text sa automaticky zoradí! Vyskúšajte si to teraz!
Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.