Ako vytvoriť pracovné listy so zakódovanými slovami pre talianske slová?

Ide o skvelý zdroj na testovanie slovnej zásoby a pravopisu žiakov talianskeho jazyka. Zadávajte slová oddelené medzerou alebo čiarkou. Každé jednotlivé slovo bude skramblované, ale váš zoznam bude zachovaný v rovnakom poradí. Pre pracovný list si môžete vybrať talianske písmo a jeho veľkosť.

Vytvorený pracovný list na výučbu taliančiny bude pripravený na vytlačenie. Pri tlači môžete vybrať, koľko pracovných listov chcete mať bez odpovedí a koľko s odpoveďami. Na pracovných listoch s odpoveďami sa zobrazí správny pravopis jednotlivých slov (tak, ako ste ich zadali) v rovnakom očíslovanom zozname ako na pracovných listoch bez odpovedí.

Po vytlačení pracovného listu s talianskymi slovami s odpoveďami môžu vaši žiaci ihneď začať s precvičovaním! Dokonca môžete žiakov poveriť, aby si sami označili svoju prácu - s týmito pracovnými listami si žiaci môžu skontrolovať svoje odpovede pomocou listu s odpoveďami.

Ak máte viac študentov, môžete z učenia urobiť hru a vyzvať študentov, aby zistili, kto dokáže vylúštiť najviac slov za stanovený čas.
Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.