Jak vytvořit pracovní listy pro italská slovíčka?

Jedná se o skvělý zdroj pro testování slovní zásoby a pravopisu studentů italštiny. Zadávejte slova oddělená mezerou nebo čárkou. Každé jednotlivé slovo bude zakódováno, ale váš seznam bude zachován ve stejném pořadí. Pro pracovní list si můžete zvolit italské písmo a jeho velikost.

Vytvořený pracovní list pro výuku italštiny bude připraven k vytištění. Při tisku můžete zvolit, kolik pracovních listů chcete mít bez odpovědí a kolik s odpověďmi. Na pracovních listech s odpověďmi se zobrazí správný pravopis jednotlivých slov (tak, jak jste je zadali) ve stejném číslovaném seznamu jako na pracovních listech bez odpovědí.

Jakmile si vytisknete pracovní list s italskými slovíčky, mohou vaši žáci začít ihned procvičovat! Dokonce můžete studenty přimět, aby si svou práci sami označili - s těmito pracovními listy si studenti mohou své odpovědi zkontrolovat pomocí listu s odpověďmi.

Pokud máte více studentů, můžete z učení udělat hru a vyzvat studenty, aby zjistili, kdo dokáže vyluštit nejvíce slov ve stanoveném čase.
Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.