Ako vytvoriť pracovné listy z talianskeho jazyka so zamiešaným poradím viet?

Je to skvelý zdroj na overenie znalostí talianskej vetnej štruktúry u študentov taliančiny. Taliančina má rovnakú štruktúru SVO (subjekt, sloveso, objekt) ako angličtina. Takže napríklad "Pijeme kávu" sa dá preložiť priamo ako "Io bevo caffé". Keďže sa však slovesá časujú v závislosti od predmetu, zámeno sa môže vynechať, takže správne by bolo aj "Bevo caffé". Slovná zásoba je dôležitá, ale je tiež dôležité vedieť, ktoré slová sa kam vo vete hodia.

Ak chcete začať, buď skopírujte a vložte svoj text do poľa, alebo ho napíšte a tento generátor pracovných listov zmení poradie slov vo vašej vete (vetách).

Pokiaľ ide o prispôsobenie, môžete zadať názov a vybrať, či chcete, aby sa všetky slová v nových vetách zobrazovali malými písmenami, alebo veľkými písmenami. Môžete si tiež vybrať písmo a veľkosť textu. K dispozícii je aj možnosť odstrániť pôvodné čiarky a úvodzovky, aby sa zvýšila úroveň náročnosti cvičení.

Vytvorený pracovný list s talianskymi zamiešanými vetami bude pripravený na vytlačenie. Pri tlači si môžete vybrať, koľko pracovných listov chcete mať bez odpovedí a koľko s odpoveďami. Na pracovných listoch s odpoveďami budú vety zobrazené v správnom poradí (tak, ako ste ich zadali).

Po vytlačení pracovného listu so zamiešanými vetami v taliančine môžu vaši žiaci hneď začať s precvičovaním! Dokonca môžete žiakov poveriť, aby si sami označili svoju prácu - s týmito pracovnými listami si žiaci môžu skontrolovať svoje odpovede pomocou hárku s odpoveďami.
Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.