Kvar att ange 9
Hur skapar man italienska nummerbingoark?

Skriv in valfria nummer för att skapa bingoblad för italienska ordnummer som gör det roligt att lära sig italienska ordnummer. Det här är ett bra arbetsblad för att testa elevernas kunskaper om italienska ordnummer. Bingo med italienska ordnummer hjälper till att främja lyssnande och igenkänning samt ger en möjlighet att lära sig och öva på italienska ordnummer. 

Italienska ordnummer kan vara svåra att förstå eftersom de är strukturerade på olika sätt. Strukturen för siffrorna 11-16 följer samma regler som de engelska ordnumren, så fjorton är fyra "quattro" + ton "dici" = "quattordici". För siffrorna 17 - 19 är orden omvända så att sjutton blir tio "dici" + sju "sette" = "diciassette". Medan i engelska ordnummer är tio och enheten separata ord (t.ex. trettiotvå) är orden i italienska sammansatta ord (t.ex. trentadue). Det är möjligt att försöka översätta italienska tal direkt, men det finns många andra regler som måste följas, "trentadue" är till exempel "trente" + "due", men "e" ersätts med ett "a". För tal över hundra fungerar enhetssuffixet på samma sätt som på engelska, men som ett sammansatt ord, t.ex. "trecento" är trehundra. Dessa bingoarbetsblad gör det inte bara lätt att komma ihåg italienska ordnummer, de gör det också roligt!

Den här arbetsbladgeneratorn låter dig välja de nummer som används för att skapa dina bingoark. Varje nummer kan vara upp till 8 siffror och sedan skrivas in följt av ett mellanslag eller ett kommatecken. Det betyder att du kan börja enkelt med siffror mellan 1 och 100, men om du vill göra det mer utmanande kan du gå vidare till siffror upp till 10 000 eller till och med 1 miljon! 

Först anger du dina siffror. Du kan välja mellan tre rutnätsstorlekar, så du kan välja om det är 9 (3x3), 16 (4x4) eller 25 (5x5) nummer i bingobladet, beroende på inlärningsnivå och hur mycket tid du vill spendera på att spela bingo! Dina inmatade nummer kommer sedan att visas som italienska ordnummer i bingobladen. Om du väljer alternativet att "slumpmässigt placera numren på olika ark" kommer samma nummer att visas på varje ark men på olika platser.

Det finns också ett alternativ för att skriva ut ett svarsblad. På svarsbladet finns siffernumren med italienska nummer inom parentes. Detta är ett utmärkt sätt att testa kunskaperna om italienska siffror och är klart att skriva ut.

Nummerbingo kan spelas med vänner eller familj, i klassen eller som en gruppaktivitet, så varför inte prova på det idag och se hur roligt ni kan ha det!
Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.