Hur skapar man slumpmässiga italienska bingonummerblad?

Skapa bingoark för italienska ordnummer med slumpmässiga nummer från ett intervall och gör det till ett roligt spel att öva på italienska nummer med den här slumpmässiga bingoarkgeneratorn. Det här är ett utmärkt sätt att testa kunskaperna om italienska ordnummer samt främja hörförståelse och igenkänning.

Italienska ordnummer kan vara svåra att förstå eftersom de är strukturerade på olika sätt. Strukturen för siffrorna 11-16 följer samma regler som de engelska ordnumren, så fjorton är fyra "quattro" + ton "dici" = "quattordici". För siffrorna 17 - 19 är orden omvända så att sjutton blir tio "dici" + sju "sette" = "diciassette". I engelska ordnummer är tio och enheten separata ord (t.ex. trettiotvå) medan orden i italienska är sammansatta ord (t.ex. trentadue). Det är möjligt att försöka översätta italienska tal direkt, men det finns många andra regler som måste följas, "trentadue" är till exempel "trente" + "due", men "e" ersätts med ett "a". För tal över hundra fungerar enhetssuffixet på samma sätt som på engelska, men som ett sammansatt ord, t.ex. "trecento" är trehundra. Dessa bingoarbetsblad gör det inte bara lätt att komma ihåg italienska ordnummer, de gör det också roligt!

Du kan skapa dina bingoark från ett stort antal siffror. Det betyder att du kan börja enkelt med siffror mellan 1 och 100, men om du vill göra det mer utmanande kan du gå vidare till siffror upp till 10 000 eller till och med 1 miljon! 

Välj först ett intervall för dina nummer (t.ex. mellan 3 300 och 4 000). Välj sedan en av följande rutstorlekar: 3x3 eller 9 siffror, 4x4 eller 16 siffror eller 5x5 eller 25 siffror. Slumpmässiga nummer från det intervall du har begärt kommer sedan att visas som italienska ordnummer i bingobladet.

Om du vill randomisera de enskilda rutorna där numren visas, välj "randomisera nummerplacering på olika ark". Samma italienska ordnummer kommer att visas på varje ark, med eller utan randomisering av individuella platser.

Randomiserad nummerplacering på olika ark innebär att samma nummer kommer att visas på varje ark men på olika platser. Dina bingoark kommer att vara klara att skriva ut.

Om du vill välja exakt vilka nummer du vill skriva in i ett av våra rutor har vi en annan resurs för att göra detta. 
Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.