Antal ord::   0
Antal vokaler::   0
Antal konsonanter::   0
Andra tecken::   0
Totalt:   0

Hur använder du detta italienska ordantal?

Ord- och teckenantal är extremt viktigt när du skriver och den här appen är perfekt för författare, studenter och alla som vill veta hur mycket statistik deras italienska text har. Skriv in din italienska text och appen berättar hur många bokstäver, ord, vokaler och konsonanter den har. Appen berättar också hur många gånger varje bokstav förekommer i texten.
Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.