Καταμέτρηση λέξεων::   0
Καταμέτρηση φωνηέντων::   0
Καταμέτρηση συμφώνων::   0
Άλλοι χαρακτήρες::   0
Total:   0

Πώς να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον αριθμό ιταλικών λέξεων?

Η καταμέτρηση λέξεων και χαρακτήρων είναι εξαιρετικά σημαντική όταν γράφετε και αυτή η εφαρμογή είναι ιδανική για συγγραφείς, φοιτητές και οποιονδήποτε θέλει να γνωρίζει τα στατιστικά στοιχεία του ιταλικού κειμένου του. Εισάγετε το ιταλικό σας κείμενο και η εφαρμογή θα σας πει πόσα γράμματα, λέξεις, φωνήεντα και σύμφωνα έχει. Η εφαρμογή θα σας πει επίσης πόσες φορές εμφανίζεται κάθε γράμμα στο κείμενο.
Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.