Брой думи::   0
Брой гласни::   0
Брой съгласни::   0
Други символи::   0
Общо:   0

Как да използваме този италиански брой думи?

Броят на думите и символите е изключително важен при писане и това приложение е идеално за писатели, студенти и всички, които искат да знаят статистиката на своя италиански текст. Въведете италианския си текст и приложението ще ви каже колко букви, думи, гласни и съгласни има в него. Приложението също така ще ви каже колко пъти всяка буква се появява в текста.
Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.