Hoe maak je werkbladen met blanco ruimten voor Italiaanse leerlingen?

Als u een Italiaanse leerder wilt testen op zijn kennis van doelwoordenschat en zinsbouw, maakt deze werkbladgenerator werkbladen met lege plekken die de leerlingen kunnen invullen. U kunt werkbladen maken op basis van teksten die de leerling al kent, of die bijzonder uitdagend zijn voor de leerling. Het kan worden gebruikt met Italiaanse leerlingen van alle niveaus. Op deze manier kunt u zich richten op de woorden en zinnen die de leerling het moeilijkst vindt, en daar extra oefening mee krijgen.

Om werkbladen te maken, typt u de zin en klikt u vervolgens op een woord in de tekst waarvoor u een werkblad wilt maken. Het woord verschijnt dan tussen haakjes, met een ruimte voor de leerlingen om hun eigen antwoord in te vullen. Dit werkblad is zeer veelzijdig omdat het voor veel verschillende situaties kan worden gebruikt, zoals Italiaanse grammatica, woordenschat en het testen van begrip.

Voorbeelden lege ruimte

Een eenvoudig voorbeeld zou kunnen zijn Mi piace _______ musica a casa (ascoltare). Hier kunt u bijvoorbeeld beslissen of de leerling moet antwoorden in de infinitief (luisteren) of in het tegenwoordig deelwoord (luisteren).

Een ander voorbeeld zou kunnen zijn: Mi piace fare sport wat wordt Mi piace giocare a ____ (sport). De leerling wordt dan gevraagd een sport op te geven, dus een juist antwoord zou kunnen zijn Mi piace giocare a netball (sport).

Een meer geavanceerd voorbeeld zou kunnen zijn: Mi piace ascoltare la musica , wat wordt Mi piace ascoltare ________ (musica). De leerling kan dan een muzieksoort invullen, zodat het Mi piace ascoltare la musica classica (musica) wordt.

Een voorbeeld van hoe je dit voor grammatica kunt gebruiken, is met voornaamwoorden.
Mi piace parlare con lui wat wordt Mi piace parlare con ________ (lui) waarbij de leerlingen het voornaamwoord moeten vervangen door een ander voornaamwoord. Het is een zeer veelzijdig hulpmiddel omdat het heel open is en geen vaste antwoorden heeft. 

Voor aanpassing kunt u het Italiaanse lettertype en de grootte van de tekst kiezen, evenals de titel voor het werkblad. Het door u gemaakte werkblad Italiaans leren is klaar om af te drukken.
Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.