Examples:
Lower Case - mi piace vivere a roma. roma è una grande città.
Upper Case - MI PIACE VIVERE A ROMA. ROMA È UNA GRANDE CITTÀ.
Sentence Case - mi piace vivere a roma. Roma è una grande città.
Capitalise New Word - Mi Piace Vivere A Roma. Roma È Una Grande Città.
Cách chuyển đổi văn bản tiếng Ý thành CHỮ HOA/chữ thường/chữ hoa đầu câu

Công cụ này dùng để chuyển giữa chữ hoa và chữ thường của văn bản tiếng Ý. Có thể dùng công cụ này với toàn bộ các chữ cái tiếng Ý, bao gồm dấu thanh. Các tùy chọn gồm viết hoa hoặc viết thường toàn bộ, viết hoa đầu câu, hoặc viết hoa chữ cái đầu mỗi từ. Bạn có thể nhập hàng trăm dòng văn bản để công cụ này giữ nguyên định dạng cho toàn bộ.
Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.